DEJA IR KUSTĪBA, BET KUSTĪBA IR PATI DZĪVE

Deja ir kā māksla, kuras galvenie izteiksmes līdzekļi ir ķermeņa plastika, harmoniskas kustības, kā arī temps un dinamika. Deja ir tikpat sena kā cilvēks. Tā cauri gadsimtiem ir ļāvusi saprasties cilvēkiem neatkarīgi no tā kurā pasaules malā tu dzīvo.

Sarīkojumu dejas ir Sporta deju priekštecis, kas radās jau 13. gs. un veidojās Rietumeiropas augstmaņu un pilsētnieku sarīkojumos. 19. gs. pasaule iepazīst valsi. 20. gs. sarīkojumos un ballēs populāras kļūst tādas dejas kā ātrais Vīnes valsis, lēnais angļu valsis, lēnais fokstrots, kviksteps un tango. Šīs dejas tagad dejo Sporta deju Standartdeju programmā. Turklāt 20.gadsimtā liek likti pamati Sporta deju attīstībai. Šajā sporta veidā sacenšas trīs programmās – Standartdejas, Latīņamerikas dejas un 10 dejas.

Šodien Sporta dejas ir viens no skaistākajiem sporta veidiem. Kurā tiek apvienots spēks un daile, izturība un grācija.

Atelpas brīdis Līgatnes takās, pirms jaunās sporta deju sezonas 🙂

 

SDK “Zīle” sasniegums 2024. gada pirmajā čempionātā. Dienas raksts.